Privacy Statement

Om jou een onbezorgde en onvergetelijke vakantie te bezorgen hebben we van jou persoonlijke gegevens nodig. Deze moeten wij zelf gebruiken en soms verstrekken aan samenwerkende organisaties zoals luchtvaartmaatschappijen, lokale organisaties en buitenlandse overheden. We willen de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken inzichtelijk voor je maken en daarom hebben we deze privacyverklaring geschreven. Als je vragen of opmerkingen hebt, bel of mail ons dan gerust. We geven graag persoonlijk uitleg over hoe jouw gegevens worden gebruikt, bewaard en beveiligd.


Privacyverklaring Kaaiman Reizen

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.kaaimanreizen.nl) bezoekt, een reis bij ons boekt of een contactformulier invult.

Onze gegevens

Kaaiman Reizen

Gedempte Zuiderdiep 118

9711HM Groningen

Telefoonnummer: 0502340434

KvK-nummer: 62525069

www.kaaimanreizen.nl

info@kaaimanreizen.nl


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.


Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.


Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, om alle onderdelen van jouw vakantie te kunnen vastleggen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer
- Medische gegevens


Het volgen van jouw surfgedrag

Om onze website optimaal te kunnen laten functioneren en om het gebruik daarvan te monitoren, maken we gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we volgen hoe je op onze website terecht bent gekomen en hoe je onze website gebruikt. We kunnen echter niet zien wie jij bent en waar je jezelf bevindt, want jouw IP-adres wordt gemaskeerd en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. We hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst getekend met Google.


Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@kaaimanreizen.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@kaaimanreizen.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0502340434. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en automatische verwijdering van verouderde gegevens.


Bewaring persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden 3 jaar na afloop van jouw vakantie automatisch verwijderd. We bewaren je persoonsgegevens voor de uitvoering van onze reizen, om je te kunnen uitnodigen voor reünie-evenmenten en om je op de hoogte te kunnen houden van onze nieuwe reisaanbod. We hebben met onze partners de afspraak dat ze jouw gegevens uiterlijk een jaar lang na de reis mogen bewaren. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.


© Kaaiman Reizen & EenvoudigRecht.nl